Buget

» Bugetul local al comunei Urecheni – pe anul 2007
» Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli – pe anul 2010
» HCL Nr.3/2011 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Urecheni, jud. Neamt – pe anul 2010
» Contul de executie – pe anul 2010
» HCL Nr.4/2011 privind aprobarea bugetului local – pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Urecheni, jud. Neamt – pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii – pe anul 2011
» Situatia numarului de personal permanent, temporar si fondul salariilor de baza – pentru anul 2011
» HCL aprobare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL executie bugetara septembrie 2016
» – executie bugetara trim IV 2016
» – Rectificare buget decembrie 2016
» HCL Buget 2017
» HCL Strategie achizitii publice 2017
» HCL utilizare excedent 2017
» Hcl executie trim I 2017
» HCL actualizare Plan achizitii publice 2017
» Hcl rectificare buget 2017
» Hcl actualizare domeniu public
» Hcl actualizare Program achizitii publice 2017
» HCL stabilire salarizare
» Hcl executie trim 2/2017
» Hcl rectificare buget 25.08.2017
» Hcl actualizare Program achizitii publice 25.08.2017
» Hcl Nr 52 aprobare taxa speciala salubrizare
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 30.09.2017
» HCL Nr 54 rectificare buget 2017
» HCL Nr 55 actualizare Program achizitii publice
» Hcl executie buget trim 3/2017
» Hcl rectificare buget 28.11.2017
» Hcl rectificare buget 13.12.2017
» Hcl aprobare executie trim 4/2017
» Hcl Nr 73 rectificare buget 2017
» Hcl Nr 1/2018
» proiect buget 2018
» Anexa Venituri si cheltuieli 2018
» Lista obiective investitii 2018
» Hcl buget 2018
» Hcl utilizare excedent 2018
» Hcl aprobare Strategie si Program achizitii publice 2018
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 31.03.2018
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 30.09.2018
» Situatie salarizare asistenti personali la data de 30.09.2018
» Hcl Nr 46 privind rectificarea bugetului local Septembrie 2018
» Hcl executie bugetara trim III 2018
» Hcl rectificare buget
» Hcl executie Trim IV 2018
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 31.03.2019
» Proiect buget 2019
» Hcl buget 2019
» Hcl plan achizitii publice 2019
» Hcl utilizare excedent

»Lista functii publice, de demnitate, contractuale in plata la 30 Septembrie 2019-