Buget

» Bugetul local al comunei Urecheni – pe anul 2007
» Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli – pe anul 2010
» HCL Nr.3/2011 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Urecheni, jud. Neamt – pe anul 2010
» Contul de executie – pe anul 2010
» HCL Nr.4/2011 privind aprobarea bugetului local – pe anul 2011
» Bugetul local al comunei Urecheni, jud. Neamt – pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii – pe anul 2011
» Situatia numarului de personal permanent, temporar si fondul salariilor de baza – pentru anul 2011
» HCL aprobare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL rectificare buget 2016
» HCL executie bugetara septembrie 2016
» – executie bugetara trim IV 2016
» – Rectificare buget decembrie 2016
» HCL Buget 2017
» HCL Strategie achizitii publice 2017
» HCL utilizare excedent 2017
» Hcl executie trim I 2017
» HCL actualizare Plan achizitii publice 2017
» Hcl rectificare buget 2017
» Hcl actualizare domeniu public
» Hcl actualizare Program achizitii publice 2017
» HCL stabilire salarizare
» Hcl executie trim 2/2017
» Hcl rectificare buget 25.08.2017
» Hcl actualizare Program achizitii publice 25.08.2017
» Hcl Nr 52 aprobare taxa speciala salubrizare
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 30.09.2017
» HCL Nr 54 rectificare buget 2017
» HCL Nr 55 actualizare Program achizitii publice
» Hcl executie buget trim 3/2017
» Hcl rectificare buget 28.11.2017
» Hcl rectificare buget 13.12.2017
» Hcl aprobare executie trim 4/2017
» Hcl Nr 73 rectificare buget 2017
» Hcl Nr 1/2018
» proiect buget 2018
» Anexa Venituri si cheltuieli 2018
» Lista obiective investitii 2018
» Hcl buget 2018
» Hcl utilizare excedent 2018
» Hcl aprobare Strategie si Program achizitii publice 2018
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 31.03.2018
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 30.09.2018
» Situatie salarizare asistenti personali la data de 30.09.2018
» Hcl Nr 46 privind rectificarea bugetului local Septembrie 2018
» Hcl executie bugetara trim III 2018
» Hcl rectificare buget
» Hcl executie Trim IV 2018
» Lista functii publice/demnitate/contractuale in plata la data de 31.03.2019
» Proiect buget 2019
» Hcl buget 2019
» Hcl plan achizitii publice 2019
» Hcl utilizare excedent

»Lista functii publice, de demnitate, contractuale in plata la 30 Septembrie 2019-

»Lista functii publice si contractuale in plata la 31 Martie 2020-

»Lista salarii asistenti personali in plata la 31 Martie 2020

»LISTA FUNCTIILORSALARIILOR DE BAZA SPORURILOR SI ALTE DREPTURI IN BANI DIN CADRUL PRIMARIEI URECHENI AFLAT IN PLATA LA DATA DE 30.09.2020 CONFORM ART 33 DIN LEGEA NR 1532017

»Situatie centralizatoare salarii 31.03.2021

»Proiect buget 2021

»Hcl nr 19 aprobare buget local consolidat 2021

»Hcl nr 20 utilizare excedent

»Hcl nr 21 aprobare Plan achizitii pub 2021

»Situatii salarii in plata la 30.09.2021

»Proiect buget 2022

»Raportare salarii 31.03.2022

»Raportare salarizare 30.09.2022 UAT Urecheni

»Proiect buget 2023