NUME SI PRENUME:

SPATARIU GHEORGHE

ADRESA:

LOCALITATEA URECHENI,COMUNA URECHENI,JUDETUL NEAMT

TELEFON:

– Fix: 0233-784.005

E-MAIL:

primaria_urecheni@yahoo.com

Atributiile viceprimarului

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE VICEPRIMARULUI

 1. Coordoneaza si este responsabil de toate activitatile privind acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
 2. Efectueaza instructajul, urmareste, supravegheaza si dispune masurile necesare pentru persoanele ce au obligatia prestarii muncilor in folosul comunitatii in baza Legii nr. 416/2001 privind ajutorul social cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Intocmeste programele de activitate si orice alte documente necesare, urmareste, supravegheaza activitatile pentru orice lucrari, printre care salubrizarea locurilor publice, a cursurilor apelor si malurilor, curatarea izlazurilor comunale, intretinerea parcului, curatarea santurilor si podetelor, a drumurilor locale, curtea interioara a Primariei, lucrari la institutii de invatamant, precum si orice alte lucrari necesare.
 4.  Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, constata si aplica sanctiunile in domeniul gospodaririi localitatii, mediu, gestionare a deseurilor, salubrizarea localitatii.
 5. Indruma si supravegheaza activitatea de paza de pe raza comunei Urecheni.
 6. Intocmeste graficul de activitate a Politiei locale, indruma si verifica activitatea politistilor locali.
 7. Raspunde de intretinerea retelelor de  alimentare cu apa si iluminat public.
 8. Asigura intretinerea drumurilor comunale si satesti, a santurilor si rigolelor  de scurgere a apelor, montarea semnelor de circulatie pentru desfasurarea normal a traficului rutier si pietonal.
 9. Raspunde si ia masuri pentru intretinerea si exploatarea utilajelor din dotarea primariei.
 10. Impreuna cu compartimentul financiar contabil si secretarul comunei raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor din domeniul public si privat al comunei.
 11. Raspunde de activitatea de bransare a cetatenilor comunei Urecheni, a persoanelor juridice si institutiilor publice la reteaua de apa potabila, de montarea apometrelor, aplicarea sigiliilor, citirea apometrelor si incheierea contractelor de furnizare.
 12. Viceprimarul indeplineste si alte atributii expres prevazute de lege sau incredintate de primar si consiliul local.