Comisii de specialitate

1.COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICSI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI,SERVICII SI COMERT

BORDIANU ADRIAN-presedinte comisie

 1.      TANASELEA ION-secretar comisie
 2.      TANASELEA IOAN-membru comisie
 3.      PAVEL MIHAI-membru comisie
 4.      PAVAL IOAN-membru comisie
 5.      CALUGARU NICOLAE-membru comisie
 6.      ALEXANDROAIA DOINITA-membru comisie

2.     COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI

 1.      TANASELEA MIHAI-MARCEL-presedinte comisie
 2.      LUCA CONSTANTIN-secretar comisie
 3.      MACARIE CONSTANTIN- membru comisie

3. COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT.

 1.       LIVADA FANICA-presedinte comisie
 2.       POPA PAUL-secretar comisie
 3.      SPATARIU GHEORGHE-membru comisie